Finanční poradenství vnímáme jako poctivé řemeslo.
Naší každodenní prací je být klientům důvěryhodným partnerem ve světě financí.

S námi jste v dobrých rukou!

S námi jste v dobrých rukou!

Profesionální poradenství slidským přístupem 

Spokojenost klientů je pro nás naprostou prioritou, hlavním hodnotícím prvkem kvality poskytovaných služeb. Proto klademe velký důraz na vzdělání a odbornost. Všichni spolupracovníci, kteří s námi mají uzavřenou smlouvu o spolupráci, musí splňovat veškeré zákonné povinnosti (akreditační zkoušky, certifikace, odborná způsobilost a důvěryhodnost).

K tomu musí dodržovat vnitřní směrnice a etický kodex společnosti. Tedy být profesionál v oboru. Ať už jde ozprostředkování životního nebo neživotního pojištění, spotřebitelských či hypotéčních úvěrů, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo poskytování ostatních finančních služeb. 

Široké portfolio produktů

V nabídce máme produkty několika desítek pojišťoven, bank, penzijních a investičních společností. Tady je aktuální Seznam partnerů.

Když se něco nepovede

Veškeré podněty, stížnosti a reklamace klientů jsou pro nás cenným zdrojem informací. Proto máme pro klienty k dispozici Reklamační řád.

Bezpečná data prioritou

Osobním údajům klientů a jejich ochraně věnujeme pozornost, kterou si zaslouží. Jak je s klientskými daty nakládáno je popsáno v Zásadách.

Silný partner v zádech, který se nebojí inovací

Partnerství s eDO finance

Partnerství s eDO finance

Společnost FinHeads, s.r.o. je na základě osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným vázaným zástupcem a při poskytování finančních služeb spolupracuje se společností eDO finance, a.s., se sídlem V Parku 2335/20, Praha 4 148 00, IČ: 24783421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23291.

Silný partner v zádech, který se nebojí inovací

Partnerství s eDO finance

Partnerství s eDO finance

Společnost FinHeads, s.r.o. je na základě osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným vázaným zástupcem a při poskytování finančních služeb spolupracuje se společností eDO finance, a.s., se sídlem V Parku 2335/20, Praha 4 148 00, IČ: 24783421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23291.